Leksikon radija i televizije

Natrag

Galić, Roman

inženjer (1914–1999). Diplomirao na Tehničkom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu. Osnivač i prvi predstojnik (1954) Zavoda za emisione uređaje na Tehničkom fakultetu u Zagrebu, gdje predaje od 1948. Od 1942. do umirovljenja 1980. na RTZ-u. Bio je glavni inženjer i pomoćnik generalnog direktora. Zaslužan za ostvarenje tehničkih uvjeta i izgradnju sustava veza te SV i UKV mreže radijskih i TV odašiljača RTZ-a. Vodio tehnički dio projekta uvođenja televizije 1956 (prve u jugoistočnoj Europi). Zaslužan za uvođenje PAL standarda u bivšoj Jugoslaviji. Aktivan u međunarodnim tehničkim forumima; za RTZ osigurao frekvencije (pretpostavke) za radijsko, TV i satelitsko emitiranje. Autor knjiga Komunikacije satelitima (1971), Telekomunikacije satelitima (1983), Radioastronomija (1992) te Tehnički razvoj radija i televizije u Jugoslaviji (1986). Dobitnik nagrade Nikola Tesla 1975. i niza drugih priznanja.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona