Leksikon radija i televizije

Natrag

Galić, Mirko

novinar, urednik, publicist i diplomat (1945). Diplomirao na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Novinarstvom se profesionalno počeo baviti u Vjesniku 1968, kraće vrijeme bio u Vjesniku u srijedu, prije njegova ukidanja 1977. Dopisnik Vjesnika i Večernjega lista iz Pariza 1980–84, glavni urednik 1985–88, kad je taj tjednik postao jednim od najutjecajnijih medija u Hrvatskoj i Jugoslaviji (za njegovo uređivanje dobio 1988. HND-ovu nagradu Novinar godine). Od 1988. do 1997. ponovo Vjesnikov dopisnik iz Pariza, odakle je istodobno redovito izvještavao za programe HRT-a; potvrdio se kao temeljit analitičar i kroničar francuske i europske politike, pratio zbivanja i ličnosti na kulturnom i umjetničkom planu. Hrvatska vlada imenovala ga je 1994. ravnateljem HTV-a, no dužnost nije preuzeo procijenivši da nema ovlasti za potrebne promjene prema javnomu radiju i televiziji. Od 1997. član Uprave HRT-a zadužen za televiziju; 1999. dao ostavku zbog koncepcijskih razlika oko razvoja HTV-a kao pluralnoga i otvorenoga javnog medija. Potom je kratko bio direktor izdavačke djelatnosti Europa Press Holdinga (EPH) i glavni urednik tjednika Globus, a u ožujku 2000. vratio se na HRT kao glavni ravnatelj. Izabrao ga je Hrvatski sabor konsenzusom svih političkih stranaka, s jednim suzdržanim glasom. Nakon dviju promjena zakona o HRT-u još je dva puta biran za glavnoga ravnatelja, i to u Upravnom vijeću (2002) i Programskom vijeću (2004), oba puta temeljem javnih natječaja i između više kandidata, što je bila novina. Za njegova mandata HRT je u normativnom, produkcijskom, tehnološkom i financijskom pogledu stabilizirao položaj, na programskom planu ostvario bitan pomak prema zadovoljavanju kriterija javnoga RTV servisa, neovisnoga od političkih vlasti, te u uvjetima konkurencije zadržao prvenstvo u gledanosti i slušanosti programa na nacionalnoj razini. Znatno je obnovljen tehnološki park, digitaliziran veći dio tehnike i završena izgradnja i opremanje trećega dijela Doma HRT-a, tzv. B-30, s velikim studijima Anton Marti, Angel Miladinov i Zvonimir Bajsić. Objavio je knjige Politika u emigraciji (1990), Zrcalo nad Hrvatskom (1994) i Drugo čitanje (2008), u kojima je skupio razgovore s istaknutim, pretežno francuskim, intelektualcima, umjetnicima i političarima, koje je objavljivao u Nedjeljnoj Dalmaciji, Startu, Danasu i Globusu. Suosnivač je Foruma 21, udruge novinara za neovisne i pluralne elektroničke medije (1997). Predavao na studiju novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Hrvatski veleposlanik u Francuskoj, u Monacu te pri UNESCO-u 2007–12. Dobitnik novinarske nagrade za životno djelo Otokar Keršovani 1994, nagrade Europski krug za promicanje europskih vrijednosti 1999. te više drugih nagrada i odličja, među kojima je Danica hrvatska s likom Marka Marulića 1995. i Grand officier de l’Ordre national du Mérite, koji mu je dodijelio francuski predsjednik F. Hollande za promicanje francusko-hrvatskih veza 2012.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona