Leksikon radija i televizije

Natrag

Galić, Eduard

filmski i TV redatelj i scenarist (1936). Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1961–65. asistent za srednjovjekovnu arheologiju. Od 1964. režirao je preko 100 dokumentarnih filmova i portreta, više TV serija te pedesetak TV drama za TVZ/HTV; ekranizirao je preko 40 djela hrvatskih književnika, npr. Posljednji Stipančići (prema V. Novaku, 1967), Dnevnik Očenašeka (TV serija u četiri epizode, prema V. Majeru, 1969), Putovanje u Vučjak (TV serija u 15 epizoda, 1986; usporedno i film Horvatov izbor, 1985) i Balade Petrice Kerempuha, 1987), sve prema M. Krleži. Režirao je i desetodijelnu biografsku seriju Nikola Tesla (1977) te šest od 14 epizoda TV serije Nepokoreni grad (1982). Potpisuje TV realizaciju sedam oratorija te veći broj TV prilagodbi kazališnih predstava, među kojima je Muka sv. Margarite (1973), prvo i jedino crkveno prikazanje emitirano na TVZ-u. Od 2008. režira dokumentarnu seriju Heroji Vukovara, do 2015. dovršivši 20 od predviđenih 30 epizoda. Dobio je prvu nagradu na Festivalu JRT-a u Portorožu 1978. za TV film Tomo Bakran (prema M. Krleži), a 1995. Nagradu hrvatskoga glumišta za režiju TV drame Olovna pričest.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona