Leksikon radija i televizije

Natrag

frekvencijski planovi

nacionalni, regionalni i svjetski planovi koji se izrađuju u sklopu ITU-a radi nesmetanoga rada radiodifuznih službi. Prema njima se grade nacionalne radijske i TV mreže. Poznat je tzv. Stockholmski plan iz 1961, prema kojemu je sagrađena osnovna mreža analognih radijskih FM i TV odašiljača u Hrvatskoj, a u novije vrijeme plan iz Geneve iz 2006, prema kojemu je sagrađena mreža digitalnih zemaljskih TV odašiljača.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona