Leksikon radija i televizije

Natrag

frekvencija

veličina kojom se opisuje broj događaja u jedinici vremena. Ako je T period ponavljajuće pojave, onda je frekvencija f = 1/T. Mjerna jedinica perioda T je sekunda (s), a frekvencije f herc (Hz). Frekvencija je veličina kojom se opisuje visina zvuka i važno svojstvo elektromagnetskih valova. Radiofrekvencija je frekvencija elektromagnetskoga vala unutar elektromagnetskoga spektra.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona