Leksikon radija i televizije

Natrag

Freedom House

neovisna organizacija za promicanje ljudskih prava i demokracije u svijetu, sa sjedištem u Washingtonu. Osnovala ju je 1941. skupina javnih djelatnika koju su predvodili E. Roosevelt i W. Willkie. Međunarodnim programima i izdanjima promiče i brani civilna prava i političke slobode. Od 1980. objavljuje indeks slobode medija za 197 zemalja i godišnje izvješće Freedom of the Press, u kojem ocjenjuje razinu političkih prava i građanskih sloboda u tim državama. Analitički i statistički podatci izneseni u izvješću relevantan su izvor za političare, politologe, novinare i dr. Objavljuje i posebna izvješća o aktualnim temama.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona