Leksikon radija i televizije

Natrag

Forum 21

udruga novinara elektroničkih medija, utemeljena kao zbor Hrvatskoga novinarskog društva 1997. radi podrške uspostavi i funkcioniranju javnog radija i javne televizije u Hrvatskoj. Osnivačku deklaraciju potpisalo je 20 novinara elektroničkih medija, koji su tražili da se HRT transformira iz državne ustanove u javni RTV servis i da političke vlasti poštuju pluralizam i neovisnost radijskih i TV medija; izražena je i otvorenost za suradnju s društvenim snagama koje se zalažu za medijski pluralizam u Hrvatskoj i za slobodan protok informacija, za dijalog i snošljivost u javnoj komunikaciji. U svojem se programu Forum 21 zauzimao za donošenje novog zakona o elektroničkim medijima koji će osigurati nesmetani razvoj HRT-a kao javnoga servisa i omogućiti formiranje i djelovanje privatnih radijskih i TV kanala. Glavne odrednice programske deklaracije imale su utjecaja na razvoj elektroničkih medija u Hrvatskoj. Prvi predsjednik bio je D. Matković.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona