Leksikon radija i televizije

Natrag

format

1. TV format. 2. oblik i način zapisa i/ili prijenosa audio, audiovizualnoga i drugoga medijskog sadržaja. Prema tehnologiji se dijeli na analogne i digitalne. Danas se koriste digitalni formati, a s obzirom na sažimanje mogu biti komprimirani ili nekomprimirani. Posebna su vrsta datotečni formati (engl. file formats), jer se u proizvodnji i prijenosu sve više koristi računalna tehnologija koja kodirane informacije pohranjuje u datoteke. Način kodiranja ponajprije ovisi o vrsti informacije, odnosno sadržaju, pa se tako razlikuju formati pohrane teksta, bogato formatiranog teksta, statičke slike, grafike, animacije, videosadržaja, audiosadržaja i dr. Za digitalnu proizvodnju, emitiranje radijskog programa te pohranjivanje audiosadržaja koriste se digitalni audioformati, a za digitalnu proizvodnju, emitiranje TV programa te pohranjivanje videosadržaja koriste se digitalni videoformati.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona