Leksikon radija i televizije

Natrag

fond vremena

vrsta medijskih istraživanja kojima je cilj prikupiti i analizirati podatke kako osnovni skup (stanovništvo, gledateljstvo/slušateljstvo) ili dio osnovnog skupa (ciljane skupine) provodi slobodno vrijeme te podatke o odnosu obveznog i slobodnog vremena (hobiji, razonoda, korištenje elektroničkih medija). U takvim istraživanjima obično se prikupljaju i podatci o tzv. tehničkoj ekipiranosti ili opremljenosti kućanstava audio/vizualnim uređajima, odnosno o posjedovanju i broju radijskih i TV prijamnika, tipu antenskog sustava, priključku na internet i slično. Rezultati tako strukturiranih istraživanja dobra su osnova za procjenu potencijalnog auditorija određenih programskih sadržaja te za kreiranje tzv. generičkih programskih shema.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona