Leksikon radija i televizije

Natrag

Firentinski capriccio

radiodrama Ivana Slamniga, praizvedena na RZ-u 1971. Po nekim značajkama “hiperrealizma”, istodobno prožetima izražajnim elementima teatra apsurda, na osebujan način bliska stvaralaštvu skupine modernističkih engleskih dramatičara, Slamnigovih vršnjaka (H. Pintera, A. Weskera i dr.). Uloge su, u režiji V. Gerića, igrali V. Drach, B. Buzančić, N. Rošić, K. Hrs i D. Milivojević.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona