Leksikon radija i televizije

Natrag

final

konačna verzija priloga ili emisije. U obradbi i montaži TV emisija prvo se proizvodi predfinal, a tek se na kraju svih izmjena prilog ili emisija finaliziraju, odnosno pripremaju se tonovi i grafički elementi za emitiranje ili arhiviranje.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona