Leksikon radija i televizije

Natrag

final monitor

kontrolni monitor koji prikazuje sliku upravo propuštenu kroz videomiješalo. Osim u režiji slike i tona u studijima i reportažnim vozilima često se postavlja i uz voditeljsku/spikersku poziciju u studiju, reportersku poziciju pri izravnim prijenosima te u TV montažama kao pomagalo na kojem se prilikom obradbe i montaže priloga i emisija mjerodavno prikazuje krominantna i luminantna kvaliteta slike.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona