Leksikon radija i televizije

Natrag

filmski laboratorij

prostor s opremom ili organizacija u kojoj se za potrebe filmske industrije i TV-a razvijaju i montiraju materijali snimljeni na filmskoj vrpci. TVZ isprva rad temelji na filmskoj vrpci i telekinu. Crno-bijeli (c/b) filmovi razvijaju se, montiraju i nakon telekiniranja arhiviraju u Kinoklubu Zagreb. Poslove organizira Filmski odjel RTZ-a, osnovan 1958, kojega je prvi šef bio novinar i urednik V. Škarica. Filmski laboratorij utemeljen je 1964, a prva rukovoditeljica bila je M. Ževrnja (1966–71). U početku se radi pretežno za informativni program, razvija se c/b preokretni film (postupak razvijanja filma kojim se direktno dobiva pozitiv slika), a poslije i c/b negativ i c/b pozitiv. Prvi zaposlenici došli su iz Kinokluba Zagreb (M. Vodička, Z. Okički i I. Šafarić), 1969. uvedeni su kemijska i senzitometrijska kontrola kvalitete procesa razvijanja filma s pomoću denzitometra (uređaj za mjerenje gustoće filmskog materijala) i kemijskih analiza, zatim kopiranje i obradba c/b negativa i c/b pozitiva te montaža negativa, a 1971. i preokretni film u boji. Filmski laboratorij od 1972. do umirovljenja 2003. vodi M. Svaguša. U to vrijeme c/b film sve više ustupa mjesto filmu u boji, pa se razvijaju kolor preokretni i kolor pozitiv. Surađuje se s Jadran filmom, koji je razvijao kolor negativ, dok se nije osposobio vlastiti stroj za razvijanje. Filmovi se kopiraju, montira se negativ, a čitači svjetla finaliziraju sliku ujednačujući je po gustoći i boji. Postoji i vlastiti projektor za kontrolu slike. Kao ostatak u procesu razvijanja, taloži se srebro, čemu je posebno pridonijela V. Maričić (godišnje bi se skupilo oko 70 kg). Laboratorij s vremenom sve više prelazi u proizvodnju dramskoga, obrazovnog i dokumentarnog programa. U 1980-im Filmski laboratorij RTZ-a bio je uzor ostalim laboratorijima u Jugoslaviji, a početkom 2000-ih razvijao je i mikrofilm. Od 2003. laboratorij vode J. Lovrenčić i J. Pekić, a službeno je zatvoren 1. I. 2011.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona