Leksikon radija i televizije

Natrag

Filipović, Ljiljana

urednica i esejistica (1951). Doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1973. objavljuje radioigre i dramske adaptacije za radio (na natječaju Dramskog programa RZ-a 1981. dobila prvu nagradu, 1986. drugu, a 1989. treću). Od 1991. urednica na III. programu HR-a (Protokol stoljeća, Znaci vremena, Na margini, Ogledi i rasprave i dr.). Autorica je filozofskih studija (Filozofija i antipsihijatrija Ronalda D. Lainga, Nesvjesno u filozofiji, Javne samoće, Prazne tvornice, Scenariji kože) i romana (Sokol u šusteraju, Nestali ljudi). Objavljuje u zbornicima na njemačkom i engleskom jeziku. Predavala je psihoanalitičku kritiku dramskog teksta na ADU-u u Zagrebu te na sveučilištima u Buenos Airesu, Tokyju i drugdje. Za inovaciju u uredničkom radu dobila je nagradu HR-a 2002.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona