Leksikon radija i televizije

Natrag

feding

pojava promjenjive jakosti polja radiofrekventnog signala pri rasprostiranju elektromagnetskih valova. Posljedica je sporadičnih promjena u atmosferi. Na mjestu prijma nastaje interferencija signala (pojačavaju se, slabe, pa i iščezavaju). Predstavljao je veliku teškoću u svjetskim radijskim komunikacijama do 1970-ih, kad su se one odvijale uglavnom u području kratkih valova, odnosno prije današnjega prijenosa s pomoću telekomunikacijskih satelita. Utjecaj fedinga u prijamnicima smanjuje se održavanjem stalne razine signala automatskom regulacijom pojačanja, a u prijenosu, posebno na visokim frekvencijama, diverziti prijamom.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona