Leksikon radija i televizije

Natrag

Farnsworth, Philo T

američki izumitelj (1906–1971). Poznat kao otac elektroničke televizije, prvi je konstruirao i 1934. javno predstavio potpuno elektronički televizijski sustav. To je postignuo konstrukcijom cijevi (1927) koja je emitirala sliku (jednu ravnu liniju) i iz koje se potom razvila katodna cijev. Dodatno je 1929. eliminirao mehanički generator, što je predstavljalo ključan pomak prema elektroničkoj televiziji.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona