Leksikon radija i televizije

Natrag

Faraday, Michael

britanski fizičar i kemičar (1791–1867). Otkrio inducirane struje (1831), zakone elektrolize te razvio teoriju magnetskog i električnog polja, na temelju koje je J. C. Maxwell razvio teoriju elektromagnetskih valova. To je kasnijim istraživačima (N. Tesla, G. Marconi) otvorilo put za ostvarenje bežičnih prijenosa informacija, tj. za današnju široku tehnologiju radijskih i TV sustava. Njemu je u čast nazvana je jedinica električnog kapaciteta (farad, znak F).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona