Leksikon radija i televizije

Natrag

Fakultet elektrotehnike i računarstva

(akr. FER; prije Elektrotehnički fakultet, akr. ETF), visokoškolska ustanova za izobrazbu na području elektrotehnike i računarstva, sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. U njegovu sklopu među ostalim djeluju i Zavod za radiokomunikacije i Zavod za elektroakustiku, odakle na HRT dolazi najveći broj inženjera. Prethodnik Fakulteta bila je Visoka tehnička škola, osnovana 1919. Iz nje je nastao Tehnički fakultet, potom 1956. Elektrotehnički fakultet, koji je sadašnji naziv dobio 1995. Zavod za radiokomunikacije utemeljen je 1954. pod nazivom Zavod za emisione uređaje. Prvi predstojnik bio je honorarni nastavnik R. Galić, zaposlenik tadašnjeg RZ-a, potom Z. Smrkić. Zavod surađuje s tadašnjim RZ-om, sudjelujući na prvim montažama i mjerenjima TV uređaja te pri izobrazbi prvih kadrova za tehničku službu RTZ-a (u tom se, uz već spomenute, istaknula i B. Zovko Cihlar); današnja je pak suradnja uglavnom povezana s dodatnom izobrazbom, koju vodi S. Grgić. Zavod za elektroakustiku osnovan je 1954. Od osnutka ga vodi T. Jelaković, dotad zaposlenik RZ-a. Nakon preseljenja u novu zgradu 1963. započinje opremanje elektroakustičkog laboratorija s mjernim instrumentarijem, a 1967. dovršena je i gluha komora. I taj Zavod surađuje s RZ-om od osnutka, a u suradnji su se istaknuli T. Jelaković, M. Gregurić, B. Somek i I. Jelenčić. U početnom razdoblju najznačajnija je bila suradnja pri konstrukciji i izradbi studijskih tonskih uređaja, koji se tada nisu mogli nabaviti na tržištu, a suradnja na akustičkom uređenju prostora studija i režija trajno je prisutna.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona