Leksikon radija i televizije

Natrag

fade out

(engl.), 1. postupno zatamnjenje slike ili (u kolor-snimkama) pretapanje u neku boju do njezina potpunog iščeznuća. 2. postupno nestajanje teksta ili drugoga grafičkog elementa iz slike sastavljene dvostrukom ekspozicijom građe iz dvaju izvora. 3. postupno smanjivanje zvuka do potpune tišine.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona