Leksikon radija i televizije

Natrag

Eutelsat

(skraćeno od engl. European Telecommunications Satellite Organisation – Europska organizacija telekomunikacijskih satelita), europska organizacija za gradnju i iskorištavanje telekomunikacijskih satelita. Utemeljena je 1977, sa sjedištem u Parizu, radi upravljanja prvom generacijom komunikacijskih satelita naručenih od ESA-e (engl. European Space Agency). Nakon generacije pokusnih satelita OTS (Orbital Test Satellite, 1978) prvi komercijalni satelit Eutelsat I F-1 lansiran je 1983, a još su tri lansirana do 1988, predstavljajući početak satelitskog emitiranja radijskih i TV programa. Eutelsat 2016. ima blizu 40 satelita, kojima pokriva Europu, Aziju, Sjevernu i Južnu Ameriku te dio Afrike. Preko satelita prenose se telefonski razgovori, radijski i TV programi (njih oko 6000) te podatci. HRT se za emitiranje svojih radijskih i TV programa (satelitsko emitiranje) od samoga početka koristi Eutelsatom, dionice kojega posjeduje i Republika Hrvatska (0,47%).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona