Leksikon radija i televizije

Natrag

Europska konvencija o prekograničnoj televiziji

dokument država članica Vijeća Europe od 5. svibnja 1989. kao i drugih država potpisnica Europske konvencije o kulturi (stupila na snagu 1993). To je pravni okvir koji se odnosi na protok TV programa u Europi a koji je osim u ovom dokumentu, definiran i u Direktivi Televizija bez granica. U 36 članaka Konvencije i Protokolom o njezinim izmjenama koji je usvojen u rujnu 1998, zemlje članice se obvezuju da, privržene načelima slobodnoga protoka informacija i ideja te nezavisnosti televizije, olakšaju prekogranični prijenos TV programskih usluga, odnosno razmjenu TV programa. Osnovna ideja je da se TV program koji je odobren, odnosno ima dozvolu za emitiranje, može emitirati i u drugim zemljama bez prethodnih dozvola (ne odnosi se na zemaljsko emitiranje). U sadržajnom smislu definiraju se minimalni standardi u pitanjima slobode izražavanja (pravo na odgovor, zabrana štetnih sadržaja poput pornografije, nasilja i poticanja na rasnu i drugu mržnju) te se potiče objavljivanje europskih audiovizualnih djela. Hrvatska je potpisala Konvenciju i Protokol 7. VII. 1999. Hrvatski sabor donio je 2001. Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o prekograničnoj televiziji. (Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama)

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona