Leksikon radija i televizije

Natrag

ETSI

(akr. od engl. European Telecommunications Standards Institute – Europski institut za telekomunikacijske standarde), institut koji izdaje telekomunikacijske standarde za Europu; osnovao ga je 1988. CEPT, a priznala Europska komisija. Ima 730 članova iz 51 zemlje (europske i neeuropske); predstavlja administraciju, mrežne operatere, proizvođače, davatelje usluga, istraživanje i korisnike. Od nekoliko tisuća standarda godišnje koje donosi, posebno su interesantni oni koji se odnose na DVB, MPEG, prijenos TV signala od SDTV do UHD kvalitete i sl.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona