Leksikon radija i televizije

Natrag

etički kodeks

dokument s propisima, uputama i načelima za postupanje novinara, urednika i drugih medijskih profesionalnih djelatnika u procesu stvaranja programa koje su uvele javne radio i TV kuće. Njime se uređuju prava i slobode novinara, njihove obveze i odgovornost te profesionalne i etičke norme koje su dužni poštovati. Javni medijski servisi, radijski i TV sustavi u demokratskim zemljama u definiranju takvih profesionalnih i etičkih standarda najviše polaze od pozitivnih iskustava BBC-ja i stajališta iz Povelje BBC-ja o slobodi i neovisnosti javnih medija, o dostojanstvu i profesionalnoj odgovornosti novinara i urednika. Etički kodeks HRT-a prvi je put usvojen 2006, kao zamjena za Kodeks o radu i ponašanju radnika HRT-a, a dopunjavan je i mijenjan 2009. i 2013. Propisuje da informacije moraju biti istinite, objektivne, potpune, provjerene i pravodobne, da novinari i urednici moraju biti nepristrani i da su dužni poštovati pravilo “druge strane“, čuvati pravo svake osobe na privatnost, biti neovisni o vlasti i interesnim skupinama, ne sudjelovati u radu političkih stranaka, biti neutralni u izbornim procesima itd. Poštivanje njegovih odredbi nadzire posebno povjerenstvo od devet članova koje imenuju glavni urednici programskih kanala zajedno (tri), ravnatelj produkcije (dva), rukovoditelj IMS-a (dva) i novinari-članovi Hrvatskoga novinarskog društva (dva). Povjerenstvo funkcionira kao savjetodavno tijelo glavnoga ravnatelja, daje mišljenja na pritužbe o kršenju Kodeksa i ne izriče druge sankcije. Na osnovi izrečenoga mišljenja poslodavac može pokrenuti postupak radi utvrđivanja povrede radne obveze. Prvi predsjednik povjerenstva bio je J. Ozmec, nakon njega B. Romić, D. Korda, N. Kristić i M. Zidarić (od 2013).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona