Leksikon radija i televizije

Natrag

eter

hipotetska tvar nositeljica elektromagnetskih valova. Teoriju o eteru razvio je R. Descartes 1638. na modelu svjetlosti, nadogradio ju je A. J. Fresnel, pa su je kasniji teoretičari (H. Hertz, J. C. Maxwell) primijenili na sve elektromagnetske valove. Današnja je fizika napustila tu hipotezu, ali je ostala kolokvijalna uporaba riječi »eter« u značenju prijenosnoga medija za radiodifuziju.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona