Leksikon radija i televizije

Natrag

elektronička (računalna) grafika

područje vizualnog računalstva u kojem se računalo koristi za generiranje slika sintetički ili kombiniranjem vizualnih ili prostornih informacija. Može se podijeliti u mnoštvo specifičnih područja: elektroničku (računalnu) animaciju, snimanje ili kreiranje videosadržaja, obradbu specijalnih vizualnih efekata, obradbu slike, modeliranje ili renderiranje 3D, odnosno 2D animacija u realnom vremenu. Razlikuju se vektorska i rasterska grafika. Vektorska grafika obrađuje precizne geometrijske podatke, topologiju i stilove pohranjene u obliku vektorskih skupova podataka, kao što su koordinate položaja točaka, poveznica između točaka koje tvore crte, boja, debljine ili popune geometrijskih oblika. Rasterska grafika zapravo je jednolika dvodimenzionalna mreža elemenata slike koji imaju specifičnu vrijednost, poput svjetline, boje, transparentnosti ili njihove kombinacije. Rasterska slika ima konačnu razlučivost definiranu točnim brojem redaka i stupaca (razlučivost). Da bi se vektorska grafika mogla vidjeti, mora se konvertirati u rastersku sliku. Taj se proces naziva renderiranje. Danas tehnologija omogućuje renderiranje svih grafičkih sadržaja u realnom vremenu. Kako se očekuje da grafički sadržaji uživo prate trenutačni i nepredvidivi slijed događanja (npr. promjene numeričke ili neke druge opisane vrijednosti) koristi se interaktivna grafika.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona