Leksikon radija i televizije

Natrag

ekvalizator zvuka

procesor za korekciju frekvencijske karakteristike zvuka. S obzirom na izvedbu može biti grafički ili parametrički. Kod grafičkog ekvalizatora filtri su unutar cijeloga frekvencijskog spektra podijeljeni u terce ili oktave. Svaka filtarska jedinica može se neovisno mijenjati, pa je tako moguće postići željenu frekvencijsku karakteristiku tonskoga signala, odnosno zvuka. Parametrički evalizator sadržava pak nekoliko filtara, kojima je moguće mijenjati osnovne parametre (centralna frekvencija, pojačanje, širina pojasa).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona