Leksikon radija i televizije

Natrag

ekspozicija poruke

umnožak broja osoba ili kućanstava izloženih promidžbenoj poruci najmanje jednom u određenom vremenskom razdoblju i prosječne učestalosti izlaganja (frekvencije) poruke. Naziva se i ukupni broj ocjenjivačkih mjesta, a prema akronimu GRP (akr. od engl. Gross Rating Points), formula joj glasi: E (ekspozicija) = R (rejting) × F (frekvencija).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona