Leksikon radija i televizije

Natrag

ekspander zvučne dinamike

analogni ili digitalni uređaj za obradbu audiosignala kojim se dinamičko područje signala može linearno ili nelinearno povećati.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona