Leksikon radija i televizije

Natrag

ekipa

(žarg.), skupina pripadnika pojedinih struka i zanimanja koja obavlja određenu zadaću u proizvodnji radijskih i TV sadržaja (redatelj, novinar, snimatelj, majstor tona i dr.). Veličina ekipe ovisi o vrsti i opsegu zadaće te može varirati od dvoje do više desetaka ljudi. U proizvodnji vijesti taj se broj uporabom novih tehnologija i digitalizacijom sve više smanjuje, iako je zajednički rad u programskoj proizvodnji i dalje bitan.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona