Leksikon radija i televizije

Natrag

EDL

(akr. od engl. Edit Decision List), strukturirana kompilacija informacija koja sadržava vremenski kod svake radnje (rez, efekt, pretapanje i dr.) pri montaži sekvenci AV sadržaja; sadržava i informacije poput vremenskoga koda i lokacije zapisa AV materijala, komentara te podataka za miješalo (kod linearnih montaža). Kod nelinearnih montaža EDL je pohranjena u računalu i s pomoću nje može se na jednostavan način koristiti sirovi materijal pohranjen na nelinearnim medijima.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona