Leksikon radija i televizije

Natrag

Edison, Thomas Alva

američki izumitelj i poduzetnik (1847–1931). Nakon uspjeha u usavršavanju telegrafa, 1876. osnovao vlastiti laboratorij. Prijavio više od 1000 patenata, od kojih je najpoznatija električna žarulja s ugljenom niti. Bitni su i njegovi izumi na području audiotehnike; 1877. izumio fonograf, prvi uređaj za snimanje i reproduciranje zvuka, a znatno je pridonio konstrukciji mikrofona, megafona, telefona, telegrafa i drugih elektrokomunikacijskih sredstava. U njegovu laboratoriju radio je i N. Tesla.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona