Leksikon radija i televizije

Natrag

EBU

(engl. European Broadcasting Union – Europska radiodifuzijska unija), udruga javnih RTV servisa osnovana 12. II. 1950. u Torquayu (Devon, Velika Britanija) radi međusobne međunarodne tehničke podrške članica te razvoja zajedničke kontribucijske i distribucijske prijenosne mreže. Članice su radio i TV kuće, većinom javni servisi, ali i postaje u privatnom vlasništvu koje obavljaju usluge javnoga servisa. Teritorijalno obuhvaćaju daleki sjever od Islanda prema jugu do Egipta i Maroka te od Irske na zapadu do Azerbajdžana na istoku. Uvjeti su za punopravno članstvo teritorijalno pripadanje države servisa Europskoj uniji ili djelovanje na području Europskoga radijskog prostora (EBA), a uz to zadovoljavanje svih tehničkih i financijskih preduvjeta. U današnjem obliku postoji od 1993. spajanjem dviju organizacija, one javnih servisa zapadne Europe, nastale u Devonu, i RTV organizacije zemalja središnje i istočne Europe OIRT. HRT je član od samih početaka, isprva kao član JRT-a, a samostalno od 1993. Udrugu čine 73 aktivne članice iz 56 zemalja Europe i Sredozemlja te 34 pridružene iz Japana, Kine, Indije, Južne i Sjeverne Amerike. Unutar EBU-a djeluje 780 TV i 1040 radijskih postaja, koje svoje programe emitiraju na 123 jezika, s potencijalnom publikom od 1,03 milijarde ljudi. Sjedište mu je u Ženevi, a urede ima u Moskvi, New Yorku, Washingtonu i Singapuru. Budući da je većina aktivnih članica iz država s područja Europske unije, EBU je predmet nadnacionalnoga zakonodavstva i regulative. Osnovna mu je zadaća da pokreće, okuplja i podržava rad javnih servisa, pruža tehnološku, pravnu i medijsku podršku članicama te usluge u području izobrazbe kadrova. Kao kolektivni glas EBU brani interese svojih članica i na međunarodnoj razini aktivno lobira za vrijednosti javnih medija, održivo financiranje i političku neovisnost. EBU je najveći forum medijskih profesionalaca za razmjenu ideja, učenje i suradnju. Organizacija je najpoznatija po TV programu Eurosong, no tu su i ostali radijski i TV sadržaji nastali u suradnji više članica (European Dance Contest, Junior Eurosong, Euroclassic Notturno, Children’s drama, Children’s Documentary). Razmjena programa među članicama odvija se preko dvaju glavnih ogranaka, Eurovizije i Euroradija. Najviše tijelo EBU-a je Skupština, koja se održava dvaput godišnje. Domaćin 56. Skupštine 2005. bio je HRT, a održana je u Dubrovniku.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona