Leksikon radija i televizije

Pronađeno je 61 rezultata

EBU

(engl. European Broadcasting Union – Europska radiodifuzijska unija), udruga javnih RTV servisa osnovana 12. II. 1950. u Torquayu (Devon, Velika Britanija) radi međusobne međunarodne tehničke podrške ...

Eder, Stanislav (Stanko)

novinar (1924–2002). Novinarstvom se počeo baviti 1947, od 1950. reporter na RZ-u, 1960. prešao na TVZ. Izvješćivao je o mnogim važnim događajima (potresima u ...

Edison, Thomas Alva

američki izumitelj i poduzetnik (1847–1931). Nakon uspjeha u usavršavanju telegrafa, 1876. osnovao vlastiti laboratorij. Prijavio više od 1000 patenata, od kojih je najpoznatija električna ...

EDL

(akr. od engl. Edit Decision List), strukturirana kompilacija informacija koja sadržava vremenski kod svake radnje (rez, efekt, pretapanje i dr.) pri montaži sekvenci AV sadržaja ...

ekipa

(žarg.), skupina pripadnika pojedinih struka i zanimanja koja obavlja određenu zadaću u proizvodnji radijskih i TV sadržaja (redatelj, novinar, snimatelj, majstor tona i dr.). Veličina ...

Eko zona

emisija HTV-a o ekologiji, održivom razvoju, obnovljivim izvorima energije i energetskoj učinkovitosti, emitira se tjedno od 2006. Na popularno-edukativan način promiče značenje zaštite okoliša i ...

ekran

dio TV prijamnika, videomonitora ili projektora koji služi za prikaz slike. Prikaz slike može biti izravan ili optičkom projekcijom s prednje ili stražnje strane ekrana ...

Ekran na ekranu

projekt u sklopu kojega je 1961–70. emitirano stotinjak TV emisija o filmu, ujedno prvi u nizu filmskih emisija TVZ-a. U više sezona bio među ...

ekskluziva

bitan podatak, slika, vijest, izjava ili intervju koji neki medij objavi jedini ili prvi. Obično je povezana s pojačanim zanimanjem javnosti za neki događaj, tijek ...

ekspander zvučne dinamike

analogni ili digitalni uređaj za obradbu audiosignala kojim se dinamičko područje signala može linearno ili nelinearno povećati.

eksperimentalni film

filmski rod obilježen poigravanjem s postupcima koji se ne uklapaju u dominantne oblike filmske prakse. To se postiže slobodnim posezanjem za raznim oblicima izražavanja, od ...

Ekspertiza

emisija prikazivana na OTV-u/Jabuka TV-u 1993–2011. Namijenjena zdravstvenomu prosvjećivanju i savjetovanju. U više od 600 emisija urednik i voditelj V. Đorđević ugostio je ...

ekspozicija poruke

umnožak broja osoba ili kućanstava izloženih promidžbenoj poruci najmanje jednom u određenom vremenskom razdoblju i prosječne učestalosti izlaganja (frekvencije) poruke. Naziva se i ukupni broj ...

Ekumena

emisija HTV-a posvećena međureligijskomu dijalogu; uz kraće prekide prikazuje se od 1999. U emisiji uživo raspravljaju katolici, pravoslavci, muslimani, Židovi te pripadnici drugih vjerskih zajednica ...

ekvalizator zvuka

procesor za korekciju frekvencijske karakteristike zvuka. S obzirom na izvedbu može biti grafički ili parametrički. Kod grafičkog ekvalizatora filtri su unutar cijeloga frekvencijskog spektra podijeljeni ...

Elegović, Hrvoje

producent i organizator (1941). Na RZ-u od 1972; dugogodišnji voditelj organizatorske službe HR-a. Sudjelovao u realizaciji svih velikih programskih projekata Radija (Mediteranske igre u Splitu ...

elektronička publikacija

urednički oblikovan programski sadržaj koji se dnevno ili periodično objavljuje na internetu radi javnog informiranja i obrazovanja. Prema Upisniku pružatelja elektroničkih publikacija u nas je ...

elektronička (računalna) grafika

područje vizualnog računalstva u kojem se računalo koristi za generiranje slika sintetički ili kombiniranjem vizualnih ili prostornih informacija. Može se podijeliti u mnoštvo specifičnih područja ...

elektronički mediji

radijski i TV kanali te elektroničke publikacije (npr. web portali, web izdanja dnevnih novina i sl.). Njihova je djelatnost prijenos, odnosno emitiranje i/ili objavljivanje ...

elektroničko urezivanje

(engl. keying), postupak kojim se u pozadinsku sliku (engl. background) utiskuje željeni videosignal (engl. fill). S obzirom na ključ (engl. key) koji određuje način utiskivanja ...

element slike

najmanji dio ekrana ili slike, pravokutnog je ili kvadratnog oblika. Naziva se i piksel (prema engleskoj riječi pixel, od picture element – slika + element). Veličina piksela ...

emisija

(lat. emissio – odašiljanje), 1. opći naziv za radijski ili TV proizvod određenoga vremenskog trajanja, koji prema formi i sadržaju predstavlja zasebnu cjelinu u okviru određenog ...

Emisija za gradišćanske Hrvate

mozaična radijska emisija za hrvatsku nacionalnu manjinu u Austriji, ali i u Mađarskoj, Italiji, Slovačkoj i Rumunjskoj. Emitira se od početka 1950-ih; prvi urednik bio ...

Emisija za selo i poljoprivredu

jedna od najslušanijih specijaliziranih radijskih emisija, obrađuje aktualne teme iz poljoprivrede i prehrambene industrije u Hrvatskoj i Europskoj uniji. Zbog iznimnoga značenja agrara i agrarne ...

Emisija za strane turiste

radijska emisija, emitira se na II. programu RZ-a/HR-a od 1970. U početku dio Porodičnog semafora, u sklopu kojega je pokrenuta prva emisija za turiste ...

emisije pučke i predajne kulture

emisije koje se bave tradicijskom kulturom i umjetnosti; predstavljaju i vrjednuju važnost i dostignuća povijesnih i suvremenih oblika tradicijske i popularne kulture na tlu Hrvatske ...

emisije za inozemstvo

posebni programi TVZ-a namijenjeni ekonomskim migrantima iz Jugoslavije, domaćoj i javnosti najznačajnijih europskih useljeničkih zemalja. Emitirati su se počeli 1969; prenosile su ih u dvojezičnoj ...

Endemol

nizozemska produkcijska kuća, utemeljena 1994. sjedinjenjem neovisnih produkcijskih kuća J. van den Endea i J. de Mola. Najveći je svjetski proizvođač zabavnih formata za TV ...

ENG

(akr. od engl. Electronic News Gathering – elektroničko izvještavanje), konfiguracije elektroničkih uređaja kojima je krajem 1970-ih i početkom 1980-ih u novinarskom radu zamijenjena filmska tehnika. Elementarni ...

EPG

(akr. od engl. Electronic Program Guide – elektronički programski vodič), elektronički vodič za pregled podataka o emitiranim programima. Prenosi se u DVB sustavu kao podatkovni niz ...

epizoda

pojedinačni dio serije ili serijala. U seriji epizoda ima zaokruženu priču (s ostalim epizodama dijeli iste likove i pripovjedni svijet), a u serijalu sve epizode ...

Eppur si muove

emisija HR-a o znanosti. Pokrenuta je na II. programu RZ-a 1974. kao dvosatni magazinski format u sklopu poslijepodnevnoga mozaičnog programa pod nazivom Studio A. Prvi ...

Erak, Sandra

novinarka i urednica (1970). Diplomirala na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Na HR-u od 1991, isprava kao vanjska suradnica na Radio Sljemenu i Večernjem programu ...

Erak, Marin

novinar i urednik (1969). Diplomirao na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Na HR-u od 1996, uređivao je Jutarnji i Večernji program na I. mreži, urednik ...

Erceg, Frane

novinar i urednik (1931-2017). Počeo 1960. u Vjesniku; na TVZ-u urednik i komentator 1964–90. Bio jedan od urednika prve TV informativno-političke emisije Jučer, danas ...

Erić, Ivo

producent (1965). Na TVZ od 1989. kao pomoćni organizator u Sportskom programu. Od 1991. do 1992. organizator snimanja u IP-u HTV-a, a od 1993. izravnih ...

Ero s onoga svijeta

TV adaptacija opere Milana Begovića i Jakova Gotovca u režiji Daniela Marušića, emitirana na TVZ-u 1982. Snimljena je u ambijentima dalmatinskoga zaleđa. Upotrijebljena je antologijska ...

ERP

(akr. od engl. Efective Radiated Power – efektivna emitirana snaga), umnožak snage narinute anteni i antenskog dobitka u odnosu na poluvalni dipol. Najčešće se izražava u ...

Eržišnik, Nela (Nevenka Maras)

s), glumica i komičarka (1924–2007). Završila Zemaljsku glumačku školu u Zagrebu. Stalna članica dramskih ansambala zagrebačkog HNK-a i Dramskog kazališta Gavella 1947–67; ostvarila ...

eter

hipotetska tvar nositeljica elektromagnetskih valova. Teoriju o eteru razvio je R. Descartes 1638. na modelu svjetlosti, nadogradio ju je A. J. Fresnel, pa su je ...

Eterović, Inka

novinarka i urednica (1955). Diplomirala na Moskovskom državnom sveučilištu Lomonosov. Na TVZ od 1979. u redakciji Zagrebačke panorame. Od 1988. u dnevnoj redakciji vodila i ...

Ethernet

tehnologija u računalnoj mreži utemeljena na komunikaciji okvirima (engl. frame) od kojih svaki sadržava izvorišnu i odredišnu adresu i dr. Danas je to najčešće upotrebljavana ...

etički kodeks

dokument s propisima, uputama i načelima za postupanje novinara, urednika i drugih medijskih profesionalnih djelatnika u procesu stvaranja programa koje su uvele javne radio i ...

ETSI

(akr. od engl. European Telecommunications Standards Institute – Europski institut za telekomunikacijske standarde), institut koji izdaje telekomunikacijske standarde za Europu; osnovao ga je 1988. CEPT, a ...

Euromagazin

informativni TV magazin; emitirao se potkraj 1990-ih te u novoj koncepciji od 2005, kad Hrvatska počinje pregovore za članstvo u Europskoj uniji, do 2012. Redovito ...

EuroNews

prvi paneuropski informativni kanal, najgledaniji u Europi. Pokrenuo ga je 1993. konzorcij 11 javnih televizija, članica EBU-a. Sjedište mu je Ecullyju, predgrađu Lyona. Vlasnička mu ...

Euroradio

odjel EBU-a za međunarodnu razmjenu radijskoga programa i transfer radijske tehnologije. Iako je radio od osnutka EBU-a dio djelatnosti te udruge, Euroradio je pokrenut 1989 ...

Eurosong

(engl. Eurovision Song Contest – Pjesma Eurovizije), godišnje natjecanje članica Europske radiodifuzijske unije (EBU) za najbolju popularnu glazbenu skladbu; pokrenuto 1956 (idejno utemeljeno godinu prije). Nakon ...

Eurosport

paneuropski paket sportskih kanala, sa sjedištem u pariškom predgrađu Issy-les-Moulineaux. Pokrenut je 1989. na poticaj EBU-a kako bi se bolje iskoristio veliki broj prava sportskih ...

Eurovizija

odjel EBU-a za međunarodnu razmjenu programa, informacija i druge oblike suradnje. Ideju o razmjeni TV programa među članicama prvi je 1950. predložio M. Bezençon, direktor ...

Eutelsat

(skraćeno od engl. European Telecommunications Satellite Organisation – Europska organizacija telekomunikacijskih satelita), europska organizacija za gradnju i iskorištavanje telekomunikacijskih satelita. Utemeljena je 1977, sa sjedištem u ...

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona