Leksikon radija i televizije

Natrag

DVB

(akr. od engl. Digital Video Broadcasting), međunarodno dogovoren set otvorenih standarda za digitalnu televiziju, koji je prihvatio industrijski konzorcij s više od 270 članova te su ga publicirali ETSI, EBU, JTC i dr. DVB standardi koriste se za distribuciju TV i tonskih signala na različite načine: satelitskim (DVB-S, DVB-S2, DVB-SH), zemaljskim vezama (DVB-T, DVB-T2, DVB-H) i kabelskom distribucijom (DVB-C, DVB-C2). Ti standardi definiraju fizičku razinu (engl. physical layer) i razinu podatkovne veze (engl. data link layer). Na fizičkoj razini uređaji komuniciraju preko SPI, SSI i ASI sučelja, a podatci se prenose u MPEG kompresiji. Programi HRT-a emitiraju se u zemaljskoj distribuciji u DVB-T, a u satelitskoj distribuciji u DVB-S standardu.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona