Leksikon radija i televizije

Natrag

Dvadeset slavnih

dječja TV emisija, prikazivana na TVZ-u 1968–69. Humoristično je, i uz pjesme, prikazivala poznate likove iz hrvatske i svjetske književnosti (Odisej, Veli Jože, Taras Buljba, Petar Pan, Winnetou). Scenarist I. Kušan, redatelj T. Globočnik; glumili su J. B. Marotti, V. Drach, H. Buljan, E. Glad, S. Langerholz i dr. Skladatelj i dirigent zabavnog orkestra, u posebnim odorama V. Ivankovića, bio je N. Kalogjera. Među pjevačima su bili V. Vukov, 4M, H. Hegedušić, S. Đ. Stanić i L. Percan. Ista je ekipa u većim primorskim gradovima 1969. realizirala ljetni program Problema nema.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona