Leksikon radija i televizije

Natrag

dupleks

(žarg.), tehničko i programsko rješenje u kojem se u realizaciji emisije uživo spajaju dvije lokacije, npr. dva studija (voditelj se s nekim gostima nalazi u studiju u jednom gradu, a drugi gosti u studiju u drugom gradu). Najzahtjevnija realizacija dupleksa ostvaruje se kod izravnoga prijenosa koncerata u kojima izvođači istodobno nastupaju na dvije ili više udaljenih lokacija.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona