Leksikon radija i televizije

Natrag

Duhovna misao

emisija HR-a posvećena petominutnoj duhovnoj meditaciji, emitira se od siječnja 1991. U njoj kao autori sudjeluju predstavnici Katoličke, Srpske pravoslavne i Evangeličke crkve, Islamske zajednice, Židovske općine, Saveza baptističkih crkava te Reformirane, Evanđeoske i Adventističke crkve. Prvi urednik bio je V. Tadić, a prvi autor tekstova T. Trstenjak. Priprema je Redakcija religijskog programa HR-a, a uređuje B. Jančić.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona