Leksikon radija i televizije

Natrag

dualni sustav

model radiodifuzijskog sustava koji se sastoji od javnih i privatnih radijskih i TV tvrtki. U većini su se europskih zemalja radio, a poslije i televizija razvijali kao tvrtke u vlasništvu države i imale su zakonom dodijeljen monopol na radiodifuzijsku djelatnost. Državne RTV postupno su stjecale programsku, a donekle i statutarnu, kadrovsku, organizacijsku i poslovnu autonomiju, razvivši se u javne službe. Velika Britanija bila je prva europska zemlja koja je 1954. ukinula monopol javne radiodifuzije, pa je 1955. počela emitirati privatna televizija ITV (Independent Television). Razvoj satelitske tehnologije emitiranja od početka 1980-ih omogućio je distribuciju RTV signala znatno izvan nacionalnih granica te monopol učinio zastarjelim i tehnički neprovedivim. Većina zapadnoeuropskih država monopol je počela ukidati potkraj 1980-ih, a direktiva europske komisije Televizija bez granica iz 1989. znatno je pospješila osnivanje privatnih RTV postaja. Posljednje su državni monopol ukinule skandinavske zemlje i Austrija, koja ga je zadržala do 1993. U SAD-u su i radijsku i TV djelatnost od početka obavljale privatne tvrtke, a država je zadržala samo zakonodavni nadzor radiodifuzijske i komunikacijske djelatnosti. Javna TV mreža PBS (Public Broadcasting Service) osnovana je tek 1969. U Hrvatskoj je privatni sektor ozakonjen 1994, ali je na nacionalnoj razini HRT zadržao radijski monopol do 1997 (kad počinju emitirati Narodni radio, Otvoreni radio i Hrvatski katolički radio), a TV monopol do svibnja 2000, kad je počela emitirati Nova TV.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona