Leksikon radija i televizije

Natrag

DTH

(akr. od engl. Direct-To-Home), satelitsko emitiranje TV programa namijenjeno izravnomu prijmu u domovima korištenjem satelitskih prijamnika; koristi se i termin DBS (akr. od engl. Direct Broadcast Satellite). Može biti slobodno za gledanje (engl. Free-to-Air), a češće je namijenjeno samo korisnicima koji plaćaju (naplatna televizija) određene programe ili programske pakete, što se u digitalnom prijenosu postiže upotrebom sustava za kodiranje i korištenjem dekoderskih kartica kod korisnika usluge. U Hrvatskoj DTH za pružanje svojih usluga rabi više operatera (Hrvatski telekom, VIP, Totalna televizija).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona