Leksikon radija i televizije

Natrag

dramske serije JRT-a

Financijski i tehnički najzahtjevniji TV projekti koje su stoga, kao najveće televizije JRT-a, najviše producirale RTZ i RTV Beograd (RTB). Dramske igrane TV serije unutar nekadašnjega JRT-a žanrovski je teško odvojiti od dječjih i humorističnih serija, jer se neke od najuspjelijih dramskih serija tradicionalno opisuju kao dječje (npr. Salaš u Malom Ritu), a druge kao humoristične (Naše malo misto, Prosjaci i sinovi, Vruć vetar i dr.). Ambiciozne dramske serije javljaju se potkraj 1960-ih, u čemu neosporno prvenstvo ima TVZ, napose serijama Sumorna jesen, Kuda idu divlje svinje, Naše malo misto, Prosjaci i sinovi, U registraturi, Gruntovčani, koje pokazuju umjetnički potencijal forme, uvelike anticipirajući trendove kakvi su se na američkim komercijalnim televizijama pojavili tek početkom 21. st. Iako je ostalo uvriježeno mišljenje kako je beogradska televizija bila specijalist za “smiješne”, a zagrebačka za “ozbiljne” serije, među najuspjelijim su dramskim serijama TVZ-a i one humoristične, kao Naše malo misto, Gruntovčani, Prosjaci i sinovi. Iznimno uspjela i popularna dramska serija (dobrim dijelom i humoristična) RTB-a 1970-ih bila je Grlom u jagode (1975), scenarista S. Karanovića i R. Grlića i redatelja S. Karanovića (10 epizoda; i igrani film Jagode u grlu, 1985), a i brojne druge dramske serije RTB-a humorističnoga su karaktera (npr. Vruć vetar, 1980, 10 epizoda, scenaristi S. i Lj. Pavić, redatelj A. Đorđević). Iznimno popularne bile su dramske akcijske serije scenarista D. Markovića i redatelja A. Đorđevića Otpisani (1974, 13 epizoda) i Povratak otpisanih (1976–77, 13 epizoda), kao i Salaš u Malom Ritu (1975, 13 epizoda, prema scenariju A. Diklića, u režiji B. Bauera). Najuspjelija igrana TV serija RTB-a 1980-ih bila je Sivi dom (1986, 12 epizoda) scenarista G. Mihića i redatelja D. Bajića, inovativna i mračna drama za mlade, o kazneno-popravnom domu. U drugoj polovici 1980-ih RTB je, u duhu rastućega ultranacionalizma, planirao tri dotad najskuplje serije JRT-a: Vuk Karadžić, Seobe i Sveti Sava, od kojih je završena samo prva, Vuk Karadžić (1987, 16 epizoda) scenarista M. Vitezovića i redatelja Đ. Kadijevića. Prva dramska serija RTV Sarajevo bila je Karađoz (1969–71, 10 epizoda) scenarista R. Demirdžića i J. Korenića i redatelja J. Korenića i A. Jevđevića. Jevđević je, kao središnja autorska ličnost sarajevske televizije, bio scenarist i redatelj njezinih dviju ambicioznih produkcija, dramskih serija Porobdžije (1976, sedam epizoda; suscenarist S. Ćorović) i Kože (1982, šest epizoda; prema djelu H. Hume, suscenarist U. Kovačević). Ostale televizije nekadašnjeg JRT-a zbog skromnijih resursa uglavnom su snimale pojedinačne TV drame ili miniserije, poput miniserije RTV Ljubljana Primož Trubar scenarista D. Jančara i redatelja A. Stojana (1986, četiri epizode). Najzahtjevniji je i najuspjeliji dramski proizvod RTV Titograd dramska serija humorističnoga karaktera Đekna još nije umrla, a ka' će, ne znamo (1988–89, 10 epizoda) scenarista i redatelja Ž. Nikolića, jedan od posljednjih dramskih projekata JRT-a. Sve navedene dramske serije repriziraju se gotovo redovito, što potvrđuje postavku da su dramske serije umjetnički vrhunac i najdugotrajniji TV proizvod.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona