Leksikon radija i televizije

Natrag

Dom HRT-a

sjedište HRT-a, kompleks zgrada na Prisavlju u Zagrebu, gdje se odvija ukupna djelatnost javnog servisa. Nedostatak studijskoga i drugoga radnog prostora ograničavao je razvoj RZ-a od osnutka, a nakon početka emitiranja TVZ-a 1956. stanje postaje kritično. Nakon odluke Skupštine grada Zagreba o dodjeli lokacije uza sjevernu obalu Save u Trnju, 1961. raspisan je natječaj za idejni projekt nove zgrade. Pogoni RTZ-a tad su bili razasuti na devet lokacija u Zagrebu, transportni troškovi i najamnine iznosili su preko 30 milijuna tadašnjih dinara godišnje. U zimi 1965. održano je stručno savjetovanje o gradnji buduće zgrade, na kojem je uz mnogo domaćih sudjelovalo je i dvadesetak europskih stručnjaka. Vodio ga je savjetnik generalnog direktora RTZ-a I. Bojanića za tehniku R. Galić, jedan od pokretača izgradnje Doma. Razradba programa i projektiranje nastavljeni su 1966–67, a 1968. dovršen je investicijski program. Do kraja 1971. osiguravala su se financijska sredstva za prvu, najopsežniju fazu gradnje, radilo se na dovršenju projekata te na rješavanju imovinsko-pravnih pitanja za pripremu gradilišta. Zbog smjene čelništva RTZ-a 1972 (nakon Hrvatskoga proljeća) došlo je do dužeg zastoja; tek početkom travnja 1975. položen je temeljni kamen, a građevinska dozvola izdana 15. III. 1977. Prvi su korisnici privremeno uređenoga dijela nedovršene zgrade bili sportski izvjestitelji s Univerzijade u Zagrebu 1987. Prema reduciranim projektima objekt je prenamijenjen samo za potrebe TVZ-a, u koji se useljava 1989. God. 1993. odlučeno je da se na Prisavlje premjesti i HR, a emitiranje svih triju programa HR-a i Radio Sljemena s Prisavlja počelo je 15. II. 1995. Istodobno je počela gradnja velikih studija u sklopu treće zgrade kompleksa Doma HRT-a (objekt B-30), koji su pod imenima A. Martija, Z. Bajsića i A. Miladinova otvoreni 2005, na 79. obljetnicu HR-a i 49. HTV-a.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona