Leksikon radija i televizije

Natrag

Dolby, Ray M

američki izumitelj i poduzetnik (1933–2013). Diplomirao na Sveučilištu Stanford, a doktorirao na Cambridgeu. Autor je više od 50 patenata i mnogih tehničkih rješenja, od kojih najveći doseg imaju ona s području redukcije šuma, audiotehnike, videa i filma (Dolby).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona