Leksikon radija i televizije

Natrag

Dobre vijesti, gospo!

radiodrama Antuna Šoljana, praizvedena na RZ-u 21. XI. 1968. Navijestila je zaokret autorove dramatike od ozbiljnoga angažiranog (premda alegorijskog) pristupa aktualnoj tematici u Brdu i Galilejevu uzašašću prema zaigranijemu jeziku farse. Redatelj je bio M. Koletić, glavne su uloge tumačili H. Buljan, B. Kraljeva, E. Kutijaro i R. Buljan.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona