Leksikon radija i televizije

Natrag

dnevne informativne TV emisije

televizijske vijesti koje se prikazuju tijekom dana. Na javnim i velikim komercijalnim televizijama dnevne informativne emisije, odnosno TV vijesti čine okosnicu programske sheme, pa su raspoređene na ključna mjesta dnevnog rasporeda emitiranja. Na televiziji se sažeti pregled vijesti (oko pet minuta) smješta na početak jutarnjega, prijepodnevnoga, ranoga poslijepodnevnog, predvečernjega i noćnoga odsječka programa. Podnevne vijesti obično su prvi opširniji (10–15 minuta) i po prezentaciji raznovrsniji pregled dnevnih događaja. Središnjom informativnom emisijom (Dnevnik) počinje večernji, najgledaniji dio programa. Trajanjem i izdašnim korištenjem pretežno izvještajnih novinarskih vrsta, ali i reportaža, intervjua, javljanja novinara uživo s terena, taj bi tip emisije trebao prikazati panoramu dana, primjerenu zanimanju i potrebama najširega kruga gledatelja. U kasne večernje sate obično se uvrštava analitički tip emisije (npr. Otvoreno), u kojoj se obrađuje tema dana. U TV vijestima ima vremena samo za događaje najveće informativne vrijednosti. Odabir bi se trebao temeljiti na pomnoj procjeni informativne vrijednosti svake vijesti prema profesionalnim kriterijima (vrijednosti vijesti). Identitet pojedine emisije, osim špice, scene, voditeljskog rituala i tipičnih fraza, određuje se načinom korištenja novinarskih vrsta te načinom prezentacije. Klasična škola vijesti, koja preferira važnost političkih, kulturnih i sportskih informacija, a karakterizira je strogo odvajanje komentara od vijesti i novinarska objektivnost općenito te neutralna, gotovo depersonalizirana interpretacija, od 1970-ih ustupa pred obrascem news showa. Neutralnoga spikera gotovo su sasvim potisnuli voditelji (engl. anchor) ili voditeljski parovi. To su profilirani novinari izrazite osobnosti, kojima se pripisuju veća kompetencija, komunikativnost i uvjerljivost. Pri izboru vijesti više se razmatra njihova zanimljivost, slikovitost i druga svojstva koja potiču gledanost te što jednostavnija i razumljivija interpretacija. Za taj tip emisije karakterističan je i atraktivno uređen studio, u kojem osim voditelja, mogu sudjelovati i drugi novinari koji imaju važnije priloge ili gosti. – Prvi redoviti dnevni petnaestominutni pregled TV vijesti (Douglas Edwards and the News) počela je 1948. emitirati američka mreža CBS. Edwardsa je 1962. naslijedio W. Cronkite. BBC-jev spiker R. Baker prvi je u Europi 1954. vodio TV vijesti, ali se do 1955. nije pojavljivao u kadru. U Hrvatskoj su prve vijesti emitirane 29. XI. 1956, na dan početka emitiranja TV programa u Jugoslaviji, a vodio ih je I. Hetrich. Od 1959. Dnevnik se u okviru JRT-a emitirao iz studija Televizije Beograd. Prva dnevna informativna emisija koju je emitirala Televizija Zagreb bila je Jučer, danas, sutra (od 1963). Emitiranje Dnevnika TVZ-a počelo je 1968. Od 1973. Dnevnik počinju voditi novinari-urednici, pa se drži da je tad počelo emitiranje Dnevnika voditeljskoga tipa.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona