Leksikon radija i televizije

Natrag

Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama

dokument Europskoga parlamenta na kojem se temelji audiovizualna i medijska politika Europske unije, usvojen 2007. kao revizija prijašnje direktive Televizija bez granica i Europske konvencije o prekograničnoj televiziji. Cilj je direktive da, uzevši u obzir tehnološki napredak, a posebno konvergenciju usluga, tehnologiju i sve veće značenje nelinearnih usluga, kao što je “video na zahtjev”, stvori zajednički regulatorni okvir koji bi obuhvaćao sve takve usluge, sjedinjene pod nazivom audivizualne medijske usluge, a ne samo usluge emitiranja.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona