Leksikon radija i televizije

Natrag

Diogeneš

igrana TV serija, prikazivana na TVZ-u 1971. u pet epizoda. Scenarij I. Ivanac prema povijesnomu romanu A. Šenoe (Diogenes). Režirali su ga G. Paro i V. Vidošević, snimatelj D. Novak, a glumili su B. Buzančić, P. Bogdanović, N. Rošić, K. Hrs, I. Kadić, I. Marjanović, U. Kojadinović, E. Dragman, V. Misita i dr.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona