Leksikon radija i televizije

Natrag

digitalni signal

diskretni signal koji se obično sastoji od slijeda pravokutnih impulsa definirane amplitude i trajanja. Da bi se analogni signal prikazao u digitalnom obliku i obrnuto, koriste se procesi poznati kao analogno-digitalna i digitalno-analogna pretvorba. U RTV proizvodnji i emitiranju danas se u velikoj mjeri koriste digitalni signali i digitalni način rada. Kod prijenosa digitalnog signala može doći do pojave tzv. jittera (engl.), tj. do kratkotrajnih znatnih odstupanja uzoraka digitalnog signala od njihovih idealnih pozicija u stvarnom vremenu. Ako su ta odstupanja veća od maksimalno dopuštenoga, dolazi do pogrešnoga prezentiranja logičkoga stanja digitalnog podatka u trenutku očitavanja, što uzrokuje grešku. Veličina vrijednosti jittera izražava se u jedinici vremena, pa npr. maksimalni dopušteni jitter za SD videosignal iznosi 740ps, a za HD 673,4ps. Veće vrijednosti uzrokuju gubitak dijela informacije sadržavane u digitalnom signalu. Kako bi prijam signala bio moguć, za ispravak se koristi aktivni elektronički uređaj reclocker (engl.), rad kojega se temelji na generiranju i faznom sinkronizmu novih, neizobličenih impulsa s dolazećim impulsima s pomoću PLL sklopa. Reclocker se najčešće postavlja na kraju prijenosnog kanala, tj. na ulaz prijamnog uređaja, a ukoliko je jitter velik, moguće je postavljanje više uređaja unutar prijenosnog kanala. Za ocjenu kvalitete impulsa nekoga digitalnog signala služi tzv. otvor oka (engl. eye pattern), koji nastaje superponiranjem velikoga broja uzoraka digitalnog signala. Prikaz je taj naziv dobio zbog izgleda krivulje koji asocira na otvor oka. Ukoliko se na ulaz vertikalne (Y) osi osciloskopa dovede digitalni signal koji se želi analizirati, a na horizontalni (X) ulaz impulsi sistemskoga takta s pomoću kojih se očitavaju logička stanja ulaznog signala, na zaslonu se pojavljuje spomenuta krivulja. Analizom njezina oblika i stabilnosti moguće je utvrditi utjecaj smetnji i jittera na izvorni ulazni digitalni signal. Za analizu procjene kvalitete digitalnog signala bitan je parametar rise time (engl.), koji predstavlja vrijeme porasta rastućeg brida impulsa 20–80% vrijednosti razine digitalnog signala.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona