Leksikon radija i televizije

Natrag

digitalni radio

digitalno odašiljanje radijskoga programa. Razvoj sustava koji bi trebao zamijeniti analogne sustave odašiljanja, prije svega FM, započeo je 1980-ih. Željelo se poboljšati kvalitetu zvuka, povećati iskoristivost radiofrekvencijskoga spektra, smanjiti snagu odašiljača, poboljšati uvjete prijma, uvesti nove funkcionalnosti i dr. To je dovelo do prihvaćanja DAB (engl. Digital Audio Broadcasting) standarda, poznatoga kao Eureka 147, na temelju kojega prva emitiranja započinju 1995 (BBC i dr.), a HRT eksperimentalno 1997. Iako tehnički napredniji od FM-a, DAB na početku krajnji korisnici sporo prihvaćaju zbog visoke cijene i maloga broja prijamnika na tržištu. DAB je namijenjen za odašiljanja zemaljskim, satelitskim, hibridnim (zemaljski i satelitski) i kabelskim sustavima. Zasad rabi frekvencije u VHF pojasu III (od 174 MHz do 230 MHz) i L pojasu od 1452 MHz do 1492 MHz. Sustav je prilagođen za mobilni i fiksni prijam. Za kodiranje zvuka koristi se MPEG-1 Layer II s brzinama toka jednog audiokanala 32–192 kbit/s, pa se tako uz maksimalnu zaštitu i visoku stereokvalitetu u multipleks može smjestiti 5–6 radijskih programa. U Europi se uskoro pojavljuje i novi standard za digitalno emitiranje DRM (engl. Digital Radio Mondiale) za rad na frekvencijama nižim od 30 MHz, tj. na kratkom (KV), srednjem (SV) i dugom valu (DV), te njegova inačica DRM+ za emitiranje u VHF frekvencijskom području, a OIV 2006. započinje eksperimentalno DRM odašiljanje na srednjem valu. Standardizira se i naprednija verzija sustava DAB pod nazivom DAB+, koja za audiokodiranje rabi MPEG-4 HE-AAC v2 standard, koji je već primijenjen na DRM(+) sustavu, a zbog većega stupnja kompresije zvuka moguće je prenijeti i do 3 puta više programa nego u DAB sustavu. HAKOM 2009. pokreće Forum o digitalnom radiju kako bi okupio stručnjake različitih profila radi donošenja zaključaka i smjernica koji će poslužiti kao podloga za donošenje strateške odluke o uvođenju digitalnoga radija u Republici Hrvatskoj. Tehnička podloga, koja uključuje planske frekvencije u VHF III području dostatne za ostvarivanje tri pokrivanja digitalnim radijskim signalom na području Republike Hrvatske, napravljena je, a proces je još uvijek u tijeku. Premda su u međuvremenu mnoge zemlje uvele digitalni radio, malo je njih do danas definiralo konkretan datum potpunoga gašenja FM načina prijenosa. U Hrvatskoj u 2015. nije radio niti jedan odašiljač digitalnoga radija. (digitalna proizvodnja)

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona