Leksikon radija i televizije

Natrag

digitalni jaz (digitalna nejednakost, digitalna podjela)

razlika između onih koji imaju pristup informacijsko-komunikacijskim tehnologijama (engl. ICT) i sadržajima i onih koji ga nemaju. Dva su aspekta digitalnoga jaza: prvi se odnosi se na različite mogućnosti pristupa internetu, koji je rezultat ekonomske snage i tehnološke infrastrukture, a drugi na različite mogućnosti korištenja interneta, što je povezano s obrazovanjem, interesom pojedinca i dr. Može se promatrati na razini pojedinca, regije, države, pa i kontinenta. Države nastoje digitalni jaz smanjiti većom tehničkom dostupnošću interneta, odnosno pomažući izgradnju potrebne infrastrukture na područjima gdje usluga nije komercijalno isplativa, edukacijom na različitim razinama i dr. Proces prelaska s analognog na digitalno odašiljanje TV programa također se suočavao s problemom digitalnog jaza, uglavnom kod stanovništva starije dobi.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona