Leksikon radija i televizije

Natrag

digitalna televizija

digitalno odašiljanje TV programa. U odnosu na analognu televiziju donosi veću otpornost na šum i interferenciju, povećanu efikasnost u korištenju frekvencijskoga spektra, manje snage odašiljača i niže operativne troškove odašiljanja za televizijske kuće, mogućnost prijenosa televizije više kvalitete (HDTV, UHDTV) i dr. Digitalni TV signal omogućuje stvaranje multipleksa te prijenos više TV programa i drugih dodatnih sadržaja (EPG, HbbTV, titlovi, dodatni audiokanali i dr.) unutar istoga frekvencijskog kanala. Početci digitalne televizije sežu u 1980-te, kad je Japanska NHK razvila i 1989. započela s redovitim odašiljanjem programa u HDTV standardu (analogni Hi-Vision). Jedan je od temeljnih onodobnih problema razvoj metoda za kompresiju videosignala, velikim dijelom ograničen mogućnostima tadašnjih procesora. Tek napuštanjem D2 MAC standarda, svojevrsne europske inačice japanskomu analognomu Hi-Visionu, i prihvaćanjemDVB i MPEG-2 standarda 1993. dolazi do znatnijega napretka. On se najprije očituje kod satelitskoga odašiljanja, gdje je DVB-S standard prihvaćen 1994, a drži se da je operator naplatne TV Canalplus iz Francuske prvi u Europi 1995. započeo s redovitim korištenjem DVB sustava. DVB-T standard namijenjen za zemaljsko odašiljanje standardiziran je 1997, a u Europi je najprije primijenjen 1998. u Švedskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Nakon toga slijedio je nagli razvoj cijele industrije (proizvođača TV uređaja, prijamnika i ostale opreme) te postupni prelazak na digitalno odašiljanje (digitalizacija televizijskog emitiranja u Hrvatskoj). Danas digitalnu televiziju obilježava uvođenje naprednijih standarda za prijenos TV programa (DVB-T2, S2 i C2) te naprednijih sustava za kodiranje, prije svega HEVC sustava, koji omogućuje prijenos TV programa u UHDTV standardu. Osim DVB i MPEG obitelji standarda izvan Europe su se razvili i drugi slični sustavi, kao što su ATSC, ISDB-T, DMB, DMBT. (digitalna proizvodnja)

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona